Privacy Policy

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Alkmaar aan de Noorderstraat 1Y 1823CS staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 52537048 en draagt de naam deSpreker.nl. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via kees@despreker.nl en telefonisch via 0727507422.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29 november 2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: u geeft toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens en het verwerken is noodzakelijk om diensten te kunnen verlenen. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het leveren van cursussen, het beantwoorden van vragen en het uitleveren van bestellingen. Via de website wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn NAW gegevens, gebruikersnaam, telefoonnummer, avatar, IP adres, bestelgegevens, bedrijfsgegevens en rekeninggegevens. Via de website wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om gemakkelijk contact met elkaar te onderhouden, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. De persoonsgegevens worden bewaard voor een termijn van 12 maanden na beëindiging van de overeenkomst tussen u en Kees Veer.

Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld

Verantwoordelijke verzamelt tevens persoonsgegevens welke fysiek van u worden verkregen tijdens een ontmoeting, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend een kennismakingsgesprek / ondertekenen van de overeenkomst. Dit betreft bijvoorbeeld maar niet uitsluitend de volgende gegevens: naam, adres, contactgegevens. Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met deze privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen de zelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder de bovenstaande alinea.

Bijzondere categorieën persoonsgegevens

Indien Verantwoordelijke bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerkt moet u hier uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven, en kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Bijzondere categorieën persoonsgegevens zijn uw ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische- of biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Cookies   

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Cookie-namen Type cookie Intern of extern Kan worden geblokkeerd Sessie of aanhoudend Vervaldatum Doel
wordpress_logged_in_922a61d605711d3ebcdccafba338bb55 Noodzakelijk Intern Sessie Inloggen op website
_lscache_vary Noodzakelijk Intern Aanhoudend 1556368568.0053 Cachen van website voor betere laadtijd en performance
wordpress_sec_922a61d605711d3ebcdccafba338bb55 Noodzakelijk Intern Sessie Inloggen op website
PHPSESSID Noodzakelijk Intern Sessie Verzorgen van gebruiker sessie op de website
woocommerce_*, wp_woocommerce_*, wc_cart_hash_*, wc_fragments_* Noodzakelijk Extern Sessie Verzorgen van e-commerce mogelijkheden
bp-activity-oldestpage Noodzakelijk Extern Sessie Koppeling account en website, optimaliseren gebruikerservaring
__cfduid Noodzakelijk Intern Aanhoudend 1587731780.6768 Gebruikt door het inhoudsnetwerk om vertrouwd webverkeer te identificeren.
tk_ai Statistieken Extern Sessie Generale analyse tracking voor optimalisatie van de website
bp-course-extras Noodzakelijk Intern Sessie Koppeling account en website, optimaliseren gebruikerservaring
bp-course-filter Noodzakelijk Intern Sessie Koppeling account en website, optimaliseren gebruikerservaring
bp-course-scope Noodzakelijk Intern Sessie Koppeling account en website, optimaliseren gebruikerservaring
__gads, DSID, IDE, SAPISID, HSID, test_cookie Marketing Extern Sessie Optimaliseren van advertenties
APISID, CONSENT, GPS, LOGIN_INFO, PREF, SID, SSID, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC Functioneel Extern Aanhoudend Verzorgen van het streamen van video
elementor Functioneel Extern Sessie Vormgeven van website
NID Noodzakelijk Extern Aanhoudend 1572007026.3634 Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.
JW_GCID Functioneel Extern Aanhoudend 1571963980.0937 Verzorgen van het streamen van video lessen
hdntl Noodzakelijk Intern Aanhoudend 1556282377.0555 Inloggen op website
Noodzakelijk Extern Aanhoudend Verwerkt cookie consent van gebruiker
act, wd, xs, datr, sb, presence, c_user, fr, pl, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref Marketing Extern Sessie
__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz, _ga, _gat, _gid Statistieken Extern Aanhoudend Monitoren van geanonimiseerd gebruikersgedrag
__kla_id, __zlcmid Statistieken Extern Sessie

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan Maatos die de software voor Kees Veer verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw persoonsgegevens worden gedeeltelijk opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in België.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u de door u verstrekte gegevens wil ontvangen, inzien en/of wijzigen dan kunt u een e-mail sturen naar kees@despreker.nl.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan kees@despreker.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan kees@despreker.nl.

© 2021 deSpreker.nl -